Verbondenheid

Iedereen en alles is met elkaar verbonden. Verbondenheid in liefde, vriendschap, sociale contacten, door familiebanden, emotioneel, uit solidariteit, met jezelf en met je oorsprong. Verbondenheid is wederzijds of dat moet minstens de intentie zijn. Eenzijdige verbondenheid is dromen of gewoon een goed gevoel. Iedere verbondenheid staat constant onder druk. Het zijn karakters en persoonlijke belangen die botsen. Maar hoe kun je verbondenheid duiden?

Een brug is een mooie metafoor voor verbondenheid, waarbij twee zaken met elkaar verbonden zijn. Die brug moet goed verankerd zijn en blijven aan beide kanten. De brug moet ook onderhouden worden en moet ook de functie waarvoor hij is aangelegd kunnen vervullen. Hij moet breder of steviger gemaakt worden als het doel van de brug verandert. Als er aan een zijde onvoldoende onderhoud wordt gepleegd zal het fundament aan die kant en dus de hele brug kunnen verzakken. Als het doel van de brug verdwijnt kunnen beide partijen besluiten de brug te ontmantelen en bij ruzie zal de brug vergaan. Deze kant van de brug moet zich realiseren dat voor de overkant hun kant deze kant is.

Soorten verbondenheid

Je kunt je emotioneel verbonden voelen, dat is een verbondenheid vanuit gevoel. Er is ook verbondenheid vanuit de rede, verstand. Ik zou mensen die zich emotioneel verbonden voelen uitnodigen te onderzoeken welke soort verbondenheid het betreft (waarmee en hoe voel je je verbonden?). Ik denk namelijk dat er drie soorten verbondenheid bestaan: vrijwillig, verplicht en noodzakelijk. Vrijwillig ben je verbonden met je partner of je werkgever. Verplicht met de belastingdienst of het UWV. Noodzakelijk met je oorsprong, familie of schoonfamilie. Verbondenheid kun je ook beoordelen op afhankelijkheid of gelijkwaardigheid. Afhankelijk is je verbondenheid met het UWV en gelijkwaardig met je partner. Iedere soort verbondenheid vereist een persoonlijke houding. Schoonfamilie moet je soms tolereren maar in een relatie moet je investeren. Je kunt bijna niet vrijwillig een afhankelijke verbondenheid hebben tenzij het een investering in de toekomst is. Het is goed om te onderzoeken hoe je in een bepaalde situatie verbonden bent. Gebruik je energie waar je invloed hebt, waar het zinvol is en verlies geen energie in heilloze acties. Eenzijdige emotionele verbondenheid geeft je een goed gevoel maar verwacht niets terug.

Verbondenheid en verbintenis

Een verbondenheid kan gevolgd worden door een verbintenis. De wederzijdse vrijwillige verbondenheid uit liefde kan leiden tot een huwelijk. Zo ontstaat dan wel weer wederzijdse afhankelijkheid van de vrijwillig gemaakte verbintenis. Met het arbeidscontract is het net zo. Zo is er ook de combinatie van op gevoel en op rede gebaseerde verbondenheid. Laat ik het voorbeeld geven van vrijwilligerswerk bij een ideële instelling. Je voelt je emotioneel betrokken bij de instelling en je weet ook dat de instelling afhankelijk is van jouw inzet. Als er een conflict optreedt, kun je vanuit de rede gemakkelijk met het werk stoppen, het is immers vrijwillig. Maar omdat je ook emotioneel verbonden bent is dat een lastige zaak. Op dat moment voel je je afhankelijk van je emotionele verbondenheid en is afscheid nemen zwaar.

Verbondenheid en verplichtingen

Verbondenheid betekent verplichtingen, het is niet vrijblijvend. Bij een vrijwillige, gelijkwaardige verbondenheid is er bovendien sprake zijn wederzijdsheid, van balans. In een relatie moet er van beide kanten geïnvesteerd worden. Voor je werkgever zul je prestaties moeten leveren en hij/zij zal je daarvoor betalen. Maar ook bij een verplichte, afhankelijke verbondenheid is er sprake van een investering maar ook een vorm van wederzijdsheid: je zult bij de belastingdienst toch op tijd je aangifte moeten doen en de belastingdienst zal je ontheffingsverzoek moeten beoordelen en wellicht honoreren. Ook in de noodzakelijke verbondenheid moet geïnvesteerd worden. Bij je (schoon)familie bijvoorbeeld door je mond te houden. In de noodzakelijke verbondenheid vanuit je oorsprong moet je ook zaken doen: oude paradigma’s ontmantelen, je eigen weg zoeken en zelfs verzet plegen hoort daarbij. Alleen een emotionele verbondenheid kan eenzijdig, vrijblijvend en zonder verplichtingen zijn, vandaar dat deze verbondenheid voor sommige mensen zo lekker voelt.

Verbondenheid en conflicten

Verbondenheid is een bron van conflicten. Mediators verdienen er hun boterham mee. Kennelijk willen of moeten we investeren in die verbondenheid. Huren we een mediator in omdat we zo graag verbonden willen blijven of omdat we bang zijn voor de gevolgen van een breuk? Mijn ervaring is dat bij een conflict de oude situatie nooit meer terugkomt en uiteindelijk de partijen toch uit elkaar gaan. Mediation is uitstel of bedenktijd.

De meest vanzelfsprekende en minst conflicterende verbondenheid is, naar mijn mening, onze verbondenheid met de natuur. Het is een noodzakelijke verbondenheid en zowel afhankelijk als wederzijds. Afhankelijk omdat je niets te zeggen hebt over bijvoorbeeld je levensduur, je gezondheid (je kunt alleen je best doen) en wederzijds omdat de natuur ons de noodzakelijke ingrediënten levert om te (over)leven en wij de natuur de ruimte en gelegenheid moeten geven om ons te kunnen blijven voorzien van die ingrediënten. Hier is sprake van balans die, gezien de klimaatcrisis, niet door iedereen als zodanig wordt ervaren en nagestreefd. Als ik in dit kader spreek van ‘minst conflicterende verbondenheid’ bedoel ik daarmee niet de strijd tussen dier(soort)en of natuurrampen. Dat zijn geen conflicten maar is overleven of het herstellen van de balans. Iedere soort tracht in zijn/haar bestaan te volharden, ook indien dit ten koste gaat van andere soorten. Als er een te weinig van iets is zal dat gecompenseerd worden (verminderen of uitsterven), een aardbeving is een correctie van een onevenwichtige situatie in de onderste lagen van onze aarde. Een orkaan is het herstellen van onevenwichtige luchtdrukken.

Zo bezien is de ruzie tussen mensen wellicht ook het herstellen van een onevenwichtigheid. Dit soort menselijke conflicten is niet leuk en kan fors uit de hand lopen, maar is kennelijk nodig om de balans te herstellen. De angst onderdrukt te worden leidt ook vaak tot conflicten die als doel hebben de balans te herstellen. Dat de gevolgen vaak desastreus zijn, ook voor de onderdrukten zelf doet niets af aan het mechanisme. Gelukkig heeft de mens rede waardoor conflicten ook opgelost kunnen worden met woorden. Maar dan moet er wel van twee kanten rede zijn of moet men zich als mens verbonden voelen met elkaar. Bewustwording van onze allesomvattende verbondenheid en het hiernaar handelen zou vele persoonlijke- en wereldconflicten kunnen voorkomen. Helaas is die gevoelde natuurlijke verbondenheid niet voor iedereen weggelegd en zullen we elkaar naar het leven blijven staan en zullen we onverstandig met de aarde blijven omgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>